Cà Gai Leo Thuận Trung

CÀ GAI LEO THUẬN TRUNG

  • Địa chỉ: Thôn 8 xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
  • Điện thoại: 0976 520 052 - 0368 653 910
  • Email: cagaileothuantrung@gmail.com
  • https://caycaleo.com

Kết nối với chúng tôi